Diensten

Begeleiding en ondersteuning

Deze is gericht op:

  • Praktische thuisondersteuning waarin ik signaleer, stabiliseer en activeer
  • Ondersteuning bieden bij organisatorische taken. Zoals administratie, financiën, huishouden, etc.
  • Het handhaven of bevorderen van de zelfredzaamheid
  • Het aanbrengen van structuur in en regie over het persoonlijke leven
  • Eventuele contacten met instanties
  • Praktische ondersteuning bij vaardigheden en handelingen
Eugenie, Eus Zorgt, Begeleiding, Coaching, Ede

Mijn missie, waar sta ik voor?

Eus Zorgt wil met de aangeboden zorg van toegevoegde waarde zijn voor de cliënt. Ik wil goed zorg leveren die past bij de hulpvraag en behoefde van de cliënt. Dit doe ik door goed te luisteren en te kijken naar de wensen. Ik ga uit van de mogelijkheden, wensen en behoeften waarbij de cliënt centraal staat. De cliënt heeft de regie over de zorg die hij ontvangt.

Mijn visie

Omdat ieder mens anders is, is de behoefte van iedere cliënt ook verschillend. Daarom bied ik zorg op maat aan. Ik sluit hierbij aan bij de individuele zorgbehoefte en vraag van de cliënt. Op deze manier wil ik de zelfstandigheid en kwaliteit van leven voor de cliënt handhaven dan wel verbeteren. De vraag van de cliënt is het uitgangspunt van mijn werk.

Werken met therapiehond Pino

Even voorstellen… Ik werk samen met Pino, hij is een Poolse Herder (Nizinny) uit de kennel PonJoya uit Warns. Uit deze kennel worden veel Nizinny’s opgeleid en geplaatst als therapiehond.

Pino is een therapiehond, maar wat houdt dat nou eigenlijk in? 

Reviews

Zeer tevreden met Euszorgt/ Eugenie. Vrolijke, ervaren en deskundige zorgverlener met oog voor details. Weet op een fijne manier met onze zoon met complexe meervoudige zorgvraag om te gaan. En zorgt ervoor dat hij een goede dag heeft. –Fam Berlemon


Eugenie is een fijne begeleider die goed met haar handen op haar rug kan begeleiden. –Rob Jacobs LFB STERK student Nijmegen


Eugenie voelt mensen aan en is een fijn gesprekspartner. 😊 –Jaheed Andishmand, LFB STERKplaats student Nijmegen

"Met de aangeboden zorg wil ik van toegevoegde waarde zijn voor de cliënt."